Konstandin Kristoforidhi 1884 - Libra nga Dhiata e Vjetër (Toskërisht)

언어: Shqip: Tosk

역본 정보

E drejta e botimit i përket Shoqërisë Biblike Ndërkonfesionale të Shqipërisë. Për më tepër informacione klikoni në faqen e internetit http://www.shoqeriabiblike.al. 


The publishing rights of this translation belong to the Interconfessional Bible Society of Albania. For more information please click on the web page http://www.shoqeriabiblike.al.

저작권 정보

© Interconfessional Bible Society of Albania


© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë