Πατριαρχικό Κείμενο (Έκδοση Αντωνιάδη, 1904)

언어: Ελληνιστική

역본 정보

저작권 정보

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 2017.