ฉบับอักษรโรมันใหม่

언어: Iu Mien

역본 정보

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th

저작권 정보

© 2007 Thailand Bible Society