Slovenský Ekumenický Biblia

언어: Slovenčina

역본 정보

Biblia, Slovenský ekumenický preklad, 2008

© Slovenská biblická spoločnosť

Preklad sa realizoval v rokoch 1990 – 2007. Na prácach pri vydaní Biblie sa zúčastňovali zástupcovia členských cirkví SBS (v abecednom poradí): Apoštolská cirkev na Slovensku, Bratská jednota baptistov, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Evanjelická cirkev metodistická, Gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev. Prácu prekladateľskej skupiny Starej Zmluvy viedol prof. ThDr. Juraj Bándy. Prácu prekladateľskej skupiny Novej Zmluvy viedol doc. ThDr. Ján Grešo. Text bol schválený Konferenciou biskupov Slovenska dňa 27. 3. 2008, č. 9-K/08. Pre viac informácií kontaktujte Slovenskú biblickú spoločnosť: office@biblickaspolocnost.sk, www.biblickaspolocnost.sk.

저작권 정보

© Slovenská biblická spoločnosť. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť textu sa nesmie reprodukovať bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka autorských práv. Kontakt: Slovenská Biblická Spoločnosť, P.O.Box 43, 974 09 Banská Bystrica; Tel: 048/413 41 91; E-mail: office@biblickaspolocnost.sk; Web: www.biblickaspolocnost.sk