ฉบับ1971

언어: ไทย

역본 정보

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th

저작권 정보

© 1971 Thailand Bible Society