Kinh Thánh Bản Truyền Thống

언어: Tiếng Việt

역본 정보

저작권 정보

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.